Οι Πελάτες μας

Το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο της iBS περιλαμβάνει πελάτες από τον χώρο της ναυτιλίας, δικηγορικών γραφείων αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.