Νέα ιστοσελίδα για την Κυρλάκης Α.Ε.

Περιγραφή Έργου

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του ΝΕΟΥ ιστότοπου για την εταιρία Κυρλάκης Α.Ε..

Η εταιρία δραστηριοποιείται για πάνω από 30 χρόνια στον τομέα των ασφαλειών με κύριο μέλημά της τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της.

Για το Έργο

Πελάτης: Κυρλάκης Α.Ε.
Τομέας: Ημερομηνία: 25/08/2010
Υπηρεσίες: MyWebCMS (c) iBS
Κατηγορία: Εταιρικός Ιστότοπος