Εργα Λογισμικού, Ιστοτόπων, Ηλεκτρονικών καταστημάτων

Βλέπετε έργα μας σχετικά με Εργοστάσια

Εταιρικός ιστότοπος, tekmahellas.gr

Εταιρικός ιστότοπος, tekmahellas.gr

Περιγραφή Έργου H TEKMA Ε.Π.Ε. εξειδικεύεται στις επισκευές πλοίων και σκαφών καθώς και τον σχεδιασμό και την παραγωγή μηχανημάτων. Παρέχει τις υπηρεσίες της στη ναυτιλία και τη βαριά βιομηχανία από το 1964. Αναλάβαμε την κατασκευή του διαδικτιακού της τόπου με χρήση...

~~~