Τα Νέα μας | Blog

Βλέπετε αναρτήσεις μας σχετικές με Συμβόλαιο Συντήρησης Δικτύων Πληροφορικής

Συμβόλαιο Συντήρησης με την Natura Home

Συμβόλαιο Συντήρησης με την Natura Home

Η εταιρεία μας ανέλαβε την πλήρη τεχνική κάλυψη των δεκαοκτώ υποκαταστημάτων της Natura Home και των κεντρικών γραφείων. Τα καταστήματα συνδέονται μέσω VPN με τον κεντρικό server της εταιρείας για την λειτουργία της εμπορικής...

~~~