Τα Νέα μας | Blog

Βλέπετε αναρτήσεις μας σχετικές με Συντήρηση Δικτύων Υπολογιστών

IP διεύθυνση

IP διεύθυνση

Τι είναι IP; Μία διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση. Μία διεύθυνση IP μπορεί να...

~~~

Συμβόλαιο συντήρησης για την τεχνική κάλυψη της IBS S.A.

Αναλάβαμε την πλήρη τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού πληροφορικής της IBS S.A.. Η IBS S.A., ιδρύθηκε το 1998, με στόχο να παρέχει αξιόπιστες, οικονομικώς αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες για τη θαλάσσια βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή, η IBS απασχολεί μιαν ισχυρή...

~~~