Τα Νέα μας | Blog

Βλέπετε αναρτήσεις μας σχετικές με Windows Server

IP διεύθυνση

IP διεύθυνση

Τι είναι IP; Μία διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση. Μία διεύθυνση IP μπορεί να...

~~~

Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ της Simon Technologies AE

Αναβάθμιση δικτύου Η/Υ της Simon Technologies AE

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου της εταιρείας Simon Technologies AE. Οι εργασίες αναβάθμισης αφορούν την προμήθεια νέου  Server  HP DL180 GEN9 E5-2620V3 με λειτουργικό Microsoft Windows Server Standard 2012 όπου φιλοξενεί με εικονικές μηχανές τους επιμέρους...

~~~

Αναβάθμιση δικτύου της εταιρείας Alpha Marine AE

Αναβάθμιση δικτύου της εταιρείας Alpha Marine AE

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου της εταιρείας Alpha Marine AE. Οι εργασίες αναβάθμισης αφορούν την αντικατάσταση του Server και λειτουργικού Windows server 2003 Standard. Το νέο λειτουργικό που επιλέχθηκε είναι το Microsoft Windows Server Standard 2012 και ο...

~~~

Αναβάθμιση δικτύου της εταιρείας Space Electronics LTD

Αναβάθμιση δικτύου της εταιρείας Space Electronics LTD

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου της εταιρείας Space Electronics LTD. Οι εργασίες αναβάθμισης αφορούν την επέκταση της υφιστάμενης καλωδίωσης σε ένα επιπλέον όροφο την εγκατάσταση νέου Rack 42U και την αντικατάσταση του Server. Το λειτουργικό που επιλέχθηκε είναι...

~~~