Τρόποι Πληρωμής

Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της iBS ΕΠΕ  μέχρι πλήρους εξοφλήσεως τους. Η παραλαβή από την Εταιρεία συναλλαγματικών ή επιταγών δεν συνιστά εξόφληση του τυχόν πιστούμενου τμήματος. Εξόφληση θεωρείται μόνο η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των αξιόγραφων ή χρεογράφων που ο πελάτης παρέδωσε στην iBS ΕΠΕ. Καθυστέρηση πληρωμής έστω και μιας δόσης ή οποιουδήποτε μέρους της αναγραφόμενης αξίας των αξιογράφων πέραν των 24 ωρών από τη συμφωνηθείσα ημέρα πληρωμής, καθιστά ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, καθώς και όλες γενικά τις απαιτήσεις της iBS ΕΠΕ από τον πελάτη, ακόμα και αν προέρχονται από άλλη αιτία και όχι από την παρούσα σύμβαση.

Η εξόφληση της παραγγελίας σας γίνεται με απόδειξη και σε εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία πρόσωπο ή απευθείας στην εταιρεία μας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • Με Τραπεζική Επιταγή
 • Με Πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD, DINERS
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  Μεταφέρετε σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς τη συνολική αξία της παραγγελίας σας, αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας ή τον κωδικό της παραγγελίας σας και μας αποστέλλεται το αποδεικτικό της κατάθεσης είτε στο [email protected] είτε στο fax 210-4185805:
  Δικαιούχος: iBS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

  • ALPHA BANK
   Αρ. Λογαριασμού: 125-00-2320-001792
   IBAN: GR6101401250125002320001792
   BIC τραπεζών: CRBAGRAAXXX
  • PIRAEUS BANK
   Αρ. Λογαριασμού: 5103-062709-440
   IBAN: GR9001721030005103062709440
   BIC τραπεζών: PIRBGRAA