Τα Νέα μας | Blog

Ανακοινώσεις, νέα, ειδήσεις απο την ομάδα της iBS

Επιλέγουμε σε επίπεδο εξυπηρετητών μόνο 64bit λειτουργικά συστήματα. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης, σε μια από τις δημοφιλέστερες βάσεις δεδομένων και, αν απαιτηθεί, «γεφυρώνουμε» την επικοινωνία τους.

MySQL

Η MySQL είναι δημοφιλής βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα και ιστοσελίδες. Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων.

Ms SQL Server

Η Microsoft SQL Server Express είναι η δωρεάν έκδοση της σχεσιακής βάσης δεδομένων SQL Server. Απευθύνεται  εξειδικευμένα σε μικρότερες εγκαταστάσεις και χρησιμοποιεί την Micorosft Database Engine (MSDE) που πρωτοκυκλοφόρησε με την SQL Server 2000.

CentOS

To CentOS (συντομογραφία του Community Enterprise Operating System), είναι μια διανομή Linux που επιχειρεί να προσφέρει ένα λειτουργικό σύστημα για εξυπηρετητές (servers) ανοιχτού κώδικα. Έχει απόλυτη δυαδική συμβατότητα με την μητρική διανομή Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Windows Server

Το Windows Server 2012 R2 είναι λογισμικό για εξυπηρετητές με πολλές δυνατότητες σε virtualization, management, storage, networking, για το διαδίκτυο και τις εφαρμογές που εκτελεί.