Επιλογή Σελίδας

Επιλεγμένα Έργα

Επιλεγμένα ονομάσαμε τα Έργα Πληροφορικής και Λογισμικού που χρειάζονταν μια τεχνολογική εξειδίκευση για την ολοκλήρωσή τους ή ήταν μέρος συνεργασίας με άλλες εταιρείες πληροφορικής ή/και κορυφαίες εταιρείες ηγέτες στον τομέα τους

Λογισμικό Ψηφοφορίας & Εγγραφής Ομιλητών για την Βουλή των Ελλήνων

Λογισμικό Ψηφοφορίας & Εγγραφής Ομιλητών για την Βουλή των Ελλήνων

Ο πελάτης είναι η Βουλή των Ελλήνων που μετά από διεθνή διαγωνισμό ανέθεσε σε έμπειρο και με πολυετή εμπειρία εργολάβο επαγγελματικού εξοπλισμού της Bosch, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Διαδικτυακό λογισμικό υπολογισμών KPIs στον χώρο της ναυτιλίας

Διαδικτυακό λογισμικό υπολογισμών KPIs στον χώρο της ναυτιλίας

Ο Πελάτης ως Πιστοποιημένο Κέντρο Κατάρτισης DNV και με σύστημα διαχείρισης LR ISO 9001, παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου, Εκπαίδευσης και προϊόντα πληροφορικής σε αυτούς τους τομείς της ναυτιλίας.

Εφαρμογή CSS για διαδικτυακή εφαρμογή, με συγκεκριμένες προδιαγραφές από την NN

Εφαρμογή CSS για διαδικτυακή εφαρμογή, με συγκεκριμένες προδιαγραφές από την NN

Ο πελάτης είναι το τοπικό γραφείο της NN Hellas, μιας πολύ γνωστής ασφαλιστικής και επενδυτικής εταιρίας. Είναι ενεργή σε πάνω από 18 χώρες, με δυνατή παρουσία σε Ευρώπη και Ιαπωνία

Πρόσφατα

Αρχείο