Τα νέα μας

Θέση Εργασίας

Απασχόληση: Πλήρης
Εξ’ Αποστάσεως: Ναι
Γνώσεις: C#, Xamarin,SQL, Javascript
Ημερ.: 27 Μαΐου 2020
Κατάσταση: ΑΝΟΙΧΤΗ

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Ψάχνουμε για έναν C# .NET προγραμματιστή που θα αναλάβει την συνέχιση υλοποίησης των προϊόντων λογισμικού μας. Αυτή η θέση εργασίας είναι ιδανική για όποιον απολαμβάνει να υλοποιεί άρτιες εφαρμογές λογισμικού, που αρέσκεται να εργάζεται ομαδικά και να  λαμβάνει πρωτοβουλίες,  που τον ενδιαφέρει να εργασθεί εντός γραφείου στον Πειραιά.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε C# .NET τουλάχιστον δύο (2) ετών.
  • Εμπειρία στο Microsoft Dynamics 365.
  • Ικανότητες ανάπτυξης λογισμικού με .NET Framework και C#.
  • Καλή τεχνική επάρκεια στην ανάπτυξη υπηρεσιών web, Web API και WCF.
  • Eμπειρία ανάπτυξης σε αντικειμενοστραφή περιβάλλοντα Microsoft χρησιμοποιώντας κυρίως C# στο Visual Studio.
  • Εργασιακή εμπειρία σε HTML5, CSS3, jQuery και JavaScript.
  • Ισχυρή κατανόηση της ανάγκης, συμβατότητας των UI μεταξύ των browsers, γενικές λειτουργίες και πρότυπα ιστοσελίδων.
  • Καλή γνώση νέων τεχνολογιών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Καλό να γνωρίζετε

Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
.NET, ASP.NET Web API, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, Angular, Unity, Bootstrap

Βιβλιοθήκες/APIs
LINQ, jQuery, React.js, Windows API, Windows Forms, Microsoft Foundation Class Library (MFC), DevExpress.

Αρχές Προγραμματισμού
Design Patterns, Clean code, Test-driven Development (TDD), Refactoring, Object-oriented Programming (OOP), REST, Service-oriented Architecture (SOA), Agile Software Development, Scrum, Waterfall development, Asynchronous Programming, Inversion of control, Model View Controller (MVC).

Διαχείριση
Διαχείριση κώδικα, Διαχείριση χρόνου υλοποίησης.

Εργαλεία
Git, Microsoft Team Foundation Server, Power BI, Windows Installer.

Λοιπά
2+ εργασιακής εμπειρίας, με γνώση και εμπειρία χρήσης των κυριότερων εφαρμογών γραφείου και διακομιστών, περιλαμβάνοντας τα Microsoft Word, Excel, Visio, Windows, IIS.

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Εάν σας ταιριάζει, συμπληρώστε παρακαλώ την αίτηση εργασίας.

Μόνο οι υποψήφιοι με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία μπορούν να αξιολογηθούν και να προκριθούν. Παρακαλώ να συμπληρώσετε τον ρόλο σας για όποια αναφέρετε.

Παρακαλούνται όχι εταιρίες εύρεσης εργασίας ή και τηλεφωνικές κλήσεις. 

Αίτηση Εργασίας


Input this code: captcha