Έργα Μας

Από το 1997 η iBS LTD εταιρεία Πληροφορικής στον Πειραιά υλοποιήσε πολλά έργα πληροφορικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς π.χ. ενσωμάτωση συστημάτων, δικτύωση, συντήρηση καθώς και εγκατάσταση δικτυακής συνδεσιμότητας από κτήριο σε κτήριο ή και από νησί σε νησί. Έχοντας βαθιά γνώση του κλάδου της πληροφορικής, το 2002 ξεκινήσαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες λογισμικού στον αναπτυσσόμενο τομέα του διαδικτύου, επικεντρωμένοι σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται μια προσαρμοσμένη λύση λογισμικού για τις κάθετες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Σήμερα, οι προσφερόμενες λύσεις και υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται από εταιρείες όπως η Βουλή των Ελλήων, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, DHL και άλλες επιχειρήσεις που είναι ηγέτες στον κλάδο τους. Πιστεύουμε ότι τα έργα είναι σημαντικότερα από τα λόγια και για αυτό μπορείτε να εξερευνήσετε επιλεγμένα παραδείγματα της δουλειάς μας καθώς επίσης όλα τα έργα μας, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, και blogs.

Έργα Μας

“Επιλεγμένα” ονομάσαμε τα Έργα Πληροφορικής και Λογισμικού που χρειάζονταν μια τεχνολογική εξειδίκευση για την ολοκλήρωσή τους ή ήταν μέρος συνεργασίας με άλλες εταιρείες πληροφορικής ή/και για κορυφαίες εταιρείες ηγέτες στον τομέα τους. Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα μας με όλα τα έργα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα και πύλες. Χρησιμοποιείστε το αριστερό μενού για να δείτε έργα ανά Κλάδο, Τεχνολογία ή και Λύση.