Τα νέα μας

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του ΝΕΟΥ ιστότοπου για το σωματείο της Ε.Π.Ε.Σ.Τ..

Το site παρέχει πληροφορίες για το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.