Τα νέα μας

Θέση Εργασίας

Απασχόληση: Πλήρης
Εξ’ Αποστάσεως: Ναι
Γνώσεις: PHP, Laravel, Javascript, CSS
Ημερ.: 27 Μαΐου 2020
Κατάσταση: ΑΝΟΙΧΤΗ

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Ενδιαφερόμαστε για έναν εξελίξιμο προγραμματιστή για PHP Laravel που μπορεί να υλοποιεί κάθε είδους εφαρμογή λογισμικού με χρήση της PHP και του Laravel, που απολαμβάνουν να εργάζονται σε back-end πεδία ανάπτυξης λογισμικού.

Αυτή η θέση εργασίας είναι ιδανική για όποιον απολαμβάνει να δημιουργεί εφαρμογές λογισμικού και διαδικτυακές εφαρμογές, που αρέσκεται να εργάζεται ομαδικά και να  λαμβάνει πρωτοβουλίες,  που τον ενδιαφέρει να εργασθεί εντός γραφείου στον Πειραιά.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε PHP / Laravel τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  • Σε βάθος γνώση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε PHP και του Laravel Framework.
  • Πρακτική εμπειρία στον σχεδιασμό σχεσιακών ΒΔ σε SQL, REST API σχεδιασμό.
  • Σχεδιασμός σεναρίων χρήσης λογισμικού και Εκσφαλμάτωση κώδικα (PHPUnit, PHPSpec, Behat).
  • MySQL profiling και βελτιστοποίηση ερωτημάτων SQL.
  • Δημιουργικός(η) και αποτελεσματικός(η) στην επίλυση προβλημάτων.
  • Εργασιακή εμπειρία σε HTML5, CSS3, jQuery και JavaScript.
  • Ισχυρή κατανόηση της ανάγκης, συμβατότητας των UI μεταξύ των browsers, γενικές λειτουργίες και πρότυπα ιστοσελίδων.
  • Καλή γνώση νέων τεχνολογιών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Καλό να γνωρίζετε

Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
Angular, Bootstrap.

Βιβλιοθήκες/APIs
React.js.

Αρχές Προγραμματισμού

Design Patterns, Clean code, Test-driven Development (TDD), Refactoring, Object-oriented Programming (OOP), REST, Service-oriented Architecture (SOA), Agile Software Development, Scrum, Waterfall development, Asynchronous Programming, Inversion of control, Model View Controller (MVC).

Διαχείριση
Διαχείριση κώδικα, Διαχείριση χρόνου υλοποίησης.

Εργαλεία
Git.

Λοιπά
3+ εργασιακής εμπειρίας, με γνώση και εμπειρία χρήσης των κυριότερων εφαρμογών γραφείου και διακομιστών, περιλαμβάνοντας τα Microsoft Word, Excel, Visio, CentOS, Apache.

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Εάν σας ταιριάζει, συμπληρώστε παρακαλώ την αίτηση εργασίας.

Μόνο οι υποψήφιοι με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία μπορούν να αξιολογηθούν και να προκριθούν. Παρακαλώ να συμπληρώσετε τον ρόλο σας για όποια αναφέρετε.

Παρακαλούνται όχι εταιρίες εύρεσης εργασίας ή και τηλεφωνικές κλήσεις. 

Αίτηση Εργασίας


Input this code: captcha