Θέσεις Εργασίας

Δούλεψε μαζί μας

Αναζητούμε φιλόδοξους υποψήφιους που απολαμβάνουν να εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες

Παρόλο που πρόκειται για μια τοπική θέση εργασίας, αναζητούμε επίσης υποψήφιους που μπορούν να εργαστούν σε ευρωπαϊκές ζώνες ώρας μεταξύ UTC και UTC+4.

Full Stack WordPress Προγραμματιστή

Full Stack WordPress Προγραμματιστή

Ψάχνουμε για έναν Full Stack WordPress προγραμματιστή για την υλοποίηση κάθε είδους έργου βασισμένου σε WordPress, να δημιουργήσει νέες web εφαρμογές καθώς και να βελτιώσει τις υφιστάμενες web εφαρμογές σε PHP, React.JS, WordPress stack.

Γραμματέας Διοίκησης

Γραμματέας Διοίκησης

Ενδιαφερόμαστε για εξελίξιμο(η) και δυναμικό(ή) γραμματέα διοίκησης που θα μπορεί να συντονίζει και οργανώνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των στελεχών μας, να φροντίζει την ψηφιακή μας παρουσία και να διεκπεραιώνει, καλλιεργεί την επαγγελματικής μας δικτύωση.

PHP Laravel Προγραμματιστής

PHP Laravel Προγραμματιστής

Ενδιαφερόμαστε για έναν εξελίξιμο προγραμματιστή για PHP Laravel που μπορεί να υλοποιεί κάθε είδους εφαρμογή λογισμικού με χρήση της PHP και του Laravel, που απολαμβάνουν να εργάζονται σε back-end πεδία ανάπτυξης λογισμικού.