Υπηρεσίες Πληροφορικής

Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής, βασισμένο σε εμπεριστατωμένη γνώση και έντονη αντίληψη της σημασίας της επένδυσης από την πλευρά του πελάτη. Οι λύσεις που προσφέρονται και υλοποιούνται χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες, εστιάζοντας σε τεχνολογίες όπως η δικτύωση, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η υψηλή διαθεσιμότητα και η ασφάλεια.

Ευφυείς λύσεις για την ενοποίηση τεχνικών υπηρεσιών για υπολογιστές, εξυπηρετητές, δρομολογητές, εκτυπωτές, για κάθε είδους συστήματος πληροφορικής. Είτε χρησιμοποιείτε υπολογιστή, είτε tablet ή και κινητό τηλέφωνο, εξασφαλίζουμε συνεχή σύνδεση με τον εξυπηρετητή της εταιρείας σας, ώστε να δουλεύετε απρόσκοπτα σε όλες τις πλατφόρμες.

 

Μετατοπίστε το βάρος της καθημερινής συντήρησης της υποδομής πληροφορικής στους επαγγελματίες της iBS, οι οποίοι παρέχουν τις παρακάτω τεχνικές υπηρεσίες και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής.

Υποστήριξη Εξυπηρετητή και Σταθμών Εργασίας

Ιδανικό για εταιρείες που επιθυμούν τεχνική κάλυψη υψηλής προτεραιότητας χωρίς καθυστέρηση στην καθημερινή τους εργασία. Μια υπηρεσία Out Source βασισμένη στις απαιτήσεις σας:
- Μηνιαία συντήρηση του εξυπηρετητή
- Τηλεφωνική Υποστήριξη
- Επιδιόρθωση του Υλισμικού (Hardware)
- Υψηλή Προτεραιότητα


Λάβετε Προσφορά

Εφαρμογές

 • Ανάπτυξη
 • Συντήρηση
 • Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εφαρμογών

Δίκτυο και Ασφάλεια

 • Ενσωμάτωση, συντήρηση και ασφάλεια τοπικών δικτύων
 • Ενσωμάτωση και συντήρηση τείχους προστασίας
 • Ενσωμάτωση και συντήρηση λογισμικών anti-virus

Επιτραπέζιοι Υπολογιστές

 • Διαμόρφωση επιτραπέζιων υπολογιστών, εκτυπωτών και κινητών συσκευών
 • Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού

Back Office

 • Υπηρεσίες Αλληλογραφίας
 • Ενδοδίκτυο και λύσεις συνεργασίας
 • Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)

Εξυπηρετητές

 • Διαχείριση Συστήματος
 • Παρακολούθηση των επιδόσεων
 • Εξορθολογισμός

Αποθήκευση Δεδομένων

 • Παρακολούθηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής αποθηκευτικού χώρου