Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφορικής

Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική συντήρηση και υποστήριξη είναι ο σωστός τρόπος να μειωθεί το κόστος συστημάτων λογισμικού και να είναι εξασφαλισμένες χρήσιμες βελτιώσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο τη διαθεσιμότητα τμημάτων, αλλά την εξασφάλιση ότι όλη η υποδομή πληροφορικής είναι οικονομικά αποδοτική και λειτουργεί ομαλά και αξιόπιστα.

Οι υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρει η ομάδα της iBS εξασφαλίζουν ότι το λογισμικό και υλισμικό σας δουλεύουν αξιόπιστα. Μπορούμε να βελτιώσουμε, επανασχεδιάσουμε ή να προσαρμόσουμε το σύστημα που χρησιμοποιείτε, αντιμετωπίζοντας μικρά ή και μεγάλα θέματα που βαρύνουν την απόδοση και λειτουργικότητα ενός συστήματος. Προλαμβάνοντας, με προγραμματισμένες συντηρήσεις εξασφαλίζουμε ότι το σύστημα ή η εφαρμογή σας είναι εναρμονισμένο με τα τελευταία τεχνολογικά νήματα.

Υποστήριξη Λογισμικού

Προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου για εφαρμογές που ανέπτυξε η iBS ή οποιοσδήποτε τρίτος προμηθευτής. Η ομάδα της iBS θα σας βοηθήσει με προβλήματα οποιουδήποτε επιπέδου πολυπλοκότητας – από παροχή εναλλακτικών & Hot fix σε έλεγχο ασφαλείας και καλυτέρευση της εφαρμογής.

  • Υποστήριξη Επιπέδου 1: καθοδήγηση χρήστη, επίλυση προβλημάτων, παρακολούθηση της ανάλυσης δεδομένων συστήματος, κτλ.
  • Υποστήριξη Επιπέδου 2: διαχείριση server με εξωτερική ανάθεση, υποστήριξη περιβάλλοντος πληροφορικής, προληπτική παρακολούθηση εγκαταστάσεων συστημάτων, κτλ.
  • Υποστήριξη Επιπέδου 3: επίλυση προβλημάτων πηγαίου κώδικα, βελτιστοποίηση κώδικα εφαρμογής, υλοποίηση νέας λειτουργικότητας, κτλ.

Παρακολούθηση Συστήματος

Εικοσιτετράωρη παρακολούθηση των κυρίως εφαρμογών, υλικού και συνολικών επιδόσεων του συστήματός σας για να εξασφαλιστεί συνεχής λειτουργία. Η ομάδα υποστήριξης ενημερώνεται αμέσως μόλις το σύστημά σας ξεπεράσει τα προκαθορισμένα όρια ώστε να αποφευχθεί να “πέσει” ο server σας, η μνήμη να γεμίσει τη χωρητικότητά της ή ένας σταθμός εργασίας να είναι συνεχώς υπερφορτωμένος.

Υποστήριξη Εξυπηρετητή και Σταθμών Εργασίας

Ιδανική για εταιρίες που θέλουν τεχνική κάλυψη υψηλής προτεραιότητας χωρίς καθυστερήσεις στην καθημερινή εργασιακή διαδικασία τους. Μια υπηρεσία εξωτερικής ανάθεσης βασισμένη στις απαιτήσεις σας:
- Μηνιαία Συντήρηση Server
- Τηλεφωνική Υποστήριξη
- Επιδιόρθωση Υλικού
-
Υψηλή Προτεραιότητα


Λάβετε Προσφορά

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες συντήρησης πληροφορικής της iBS εξασφαλίζουν πλήρη υποστήριξη – από αντικειμενική αξιολόγηση λογισμικού & γνωμοδότηση, σε 24ωρη συντήρηση συστημάτων πληροφορικής. Η iBS απελευθερώνει το προσωπικό της εταιρείας σας από εργασίες ρουτίνας και βοηθάει στο να βελτιστοποιηθούν τα κόστη πληροφορικής.

Ομάδα Εξωτερικής Ανάθεσης

Η ομάδα επαγγελματιών μας με οξεία εξειδίκευση στην συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού είναι καταρτισμένη να λύνει τα πιο δύσκολα προβλήματα λογισμικού και υλισμικού.

Εξειδίκευση

Η αφοσιωμένη στη συντήρηση υπολογιστών ομάδα μας είναι εναρμονισμένη με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας, που εξασφαλίζει το μέγιστο χρόνο ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής σας και της δυναμικής συμμόρφωσής της με τα πρότυπα.

Ευελιξία Προϋπολογισμού

Οι επιλογές εξωτερικής ανάθεσης για συντήρηση και υποστήριξη παρέχουν μεγάλη ευελιξία: πληρώνετε μόνο για τις υπηρεσίες που χρειάζεστε, όταν τις χρειάζεστε. Καθώς οι ανάγκες σας αλλάζουν, η iBS προσφέρει πολλές επιλογές για να διαλέξετε.

Τομείς Εξειδίκευσης

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Πληροφορικής της iBS έχουν εξειδικευτεί σε πολλούς κλάδους:

  • Ναυτιλία
  • Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες
  • Τουρισμός
  • Media & Εκδηλώσεις

Επίσης στους τομείς εξειδίκευσής μας συμπεριλαμβάνονται ο Αθλητισμός και οι Μεταφορικές.

Ξεκινώντας

Εκτιμούμε τη συνεργασία με τους πελάτες μας και είμαστε πρόθυμοι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για τη δημιουργία της καταλληλότερης συμφωνίας συντήρησης. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας συμβουλεύσουμε δωρεάν για το πως μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις σας για υποστήριξη.