Επιλογή Σελίδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Τι Προσφέρει

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία επιτρέπει την ασφαλή ψήφιση μέσω smartphone, tablet ή υπολογιστή, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Αυτό γίνεται στέλνοντας έναν κωδικό ασφαλείας στους ψηφοφόρους μέσω ταχυδρομείου μαζί με τα έγγραφα ψηφοφορίας, που χρησιμοποιούνται για να συνδεθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η γραμματεία / εκλογική επιτροπή δημοσιεύει τα θέματα προς ψήφιση, καθορίζει τον τύπο ψηφοφορίας και όλες τις απαραίτητες παραμέτρους έτσι ώστε η διαδικασία ψηφοφορίας να είναι αδιάβλητη και σύμφωνη με όσα ορίζει το καταστατικό του οργανισμού.

Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου ψηφίζουν με την μοναδική τους ψήφο, η οποία στη συνέχεια αποθηκεύεται, κρυπτογραφείται και παραμένει ανώνυμη στην ηλεκτρονική κάλπη. Μόνο ο διαχειριστής της εκάστοτε ψηφοφορίας (π.χ. η εκλογική επιτροπή) μπορεί να ανοίξει την κάλπη, να αποκρυπτογραφήσει και να μετρήσει τις ψήφους

O Στόχος

Τι χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε λειτουργική την επιχείρησή μας;

Το κέντρο αποφάσεων, την διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, να συνεχίσει να συνεδριάζει και να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις ανεξαρτήτως συνθηκών!

Τι Περιλαμβάνεται

Ασφάλεια και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο διασφαλίζει ότι οι ψηφιακοί «φάκελοι απάντησης» δεν μπορούν να ανοίξουν, να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από οποιαδήποτε συσκευή.

 Ανεξαρτήτου τύπου συσκευής

Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από πλατφόρμες και συσκευές, είτε στο smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Προσβασιμότητα

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και στις εκλογές χωρίς βοήθεια από άλλους.

Από οπουδήποτε

Οι έχοντας δικαίωμα ψήφου μπορούν να συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.

Αποτροπή Σφαλμάτων

Περιλαμβάνει μια απλή διεπαφή χρήστη που αποτρέπει τυπικά σφάλματα στη διαδικασία εκλογών και ψηφοφορίας, όπως παραλείψεις υπογραφών, εσφαλμένα συμπληρωμένα έντυπα και μη έγκυρες λίστες 

Γρήγορα και με Ακρίβεια

Καταμέτρηση ψήφων γρήγορα και με ακρίβεια.

Σήμερα ψηφίζουν επιτυχώς

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώσαμε την υλοποίηση λογισμικού για την ηλεκτρονική ψηφοφορία της Βουλής των Ελλήνων. Ένα σύνθετο έργο πληροφορικής που ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο, με το προβλεπόμενο κόστος και το σημαντικότερο, αποτελεί έως και σήμερα σημείο αναφοράς της μεγαλύτερης και επιτυχής εγκατάστασης συνεδριακού εξοπλισμού της Bosch.

H λύση λογισμικού ELVOTE εγκαταστάθηκε επιτυχώς στις συνεδριακές συσκευές του Δήμου Αθηναίων για την τέλεση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Τα μέλη του δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζουν με την χρήση μαγνητικής κάρτας και με το πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στις κεντρικές οθόνες της αίθουσας.

Σήμερα ψηφίζουν επιτυχώς

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώσαμε την υλοποίηση λογισμικού για την ηλεκτρονική ψηφοφορία της Βουλής των Ελλήνων. Ένα σύνθετο έργο πληροφορικής που ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο, με το προβλεπόμενο κόστος και το σημαντικότερο, αποτελεί έως και σήμερα σημείο αναφοράς της μεγαλύτερης και επιτυχής εγκατάστασης συνεδριακού εξοπλισμού της Bosch.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

H λύση λογισμικού ELVOTE εγκαταστάθηκε επιτυχώς στις συνεδριακές συσκευές του Δήμου Αθηναίων για την τέλεση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Τα μέλη του δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζουν με την χρήση μαγνητικής κάρτας και με το πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στις κεντρικές οθόνες της αίθουσας.

Επικοινωνία για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Κατεβάστε τον ενημερωτικό μας οδηγό και διαβάστε περισσότερα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αφορά πολιτικά κόμματα, περιφερειακά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια, εργατικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συλλόγους, διοικητικά συμβούλια εταιριών.