Επιλογή Σελίδας

C#-ASP.NET MVC

Με την C# ή/και ASP.NET MVC, η ομάδα ανάπτυξης της iBS αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού για την διασύνδεση ετερόκλητων συστημάτων εξοπλισμού.

Εφαρμογές που μπορούν να λειτουργήσουν είτε σε φιλοξενούμενο σε Data Center εξοπλισμό είτε και σε μεγάλες τοπικές εγκαταστάσεις,

Η ομάδα ανάπτυξης της iBS για C#, ASP.NET MVC, είναι διαθέσιμη για μόνιμη ή προσωρινή εξωτερική συνεργασία και έτοιμη να παραδώσει πλήρη σουίτα από διαδικτυακές, desktop, mobile εφαρμογές και υπηρεσίες προγραμματισμού χρησιμοποιώντας C# framework (c-sharp) που να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Σύστημα Αναγγελιών Κοινού για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Σύστημα Αναγγελιών Κοινού για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ο Πελάτης έχει θρυλικό υπόβαθρο στο σχεδιασμό και την εκτέλεση μεγάλων και σύνθετων τεχνολογικών έργων καθώς ανέλαβε την ευθύνη για την αναβάθμιση και εγκατάσταση του νέου Συστήματος Αναγγελιών Κοινού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

MS CRM λύση σε διαδικασία διαχείρισης ιατρικών επείγοντων περιστατικών

MS CRM λύση σε διαδικασία διαχείρισης ιατρικών επείγοντων περιστατικών

Ο Πελάτης προσφέρει 24/7 διεθνή ιατρική και ταξιδιωτική βοήθεια, εξοπλισμένη με ελικόπτερα και μικρά αεροσκάφη στην Αθήνα για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Πρόσφατα

Αρχείο