Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το ELVOTE, την καλύτερη λύση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας! Τι είναι το ELVOTE και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε; Για να το απαντήσουμε, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε γιατί χρειαζόμαστε λύσεις ηλεκτρονικής ψηφοφορίας; Γνωρίζουμε ήδη...