Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Πιστεύουμε ότι η επαγγελματική συντήρηση και υποστήριξη είναι ο σωστός τρόπος για τη μείωση του ΣΚΚ σύστηματος λογισμικού και για τη διασφάλιση χρήσιμων ενημερώσεων και βελτιστοποιήσεων.

Υποστήριξη Υλισμικού

Αφαίρεση και Καθάρισμα Ιών

Υποστήριξη Εξυπηρετητή

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Υψηλή Προτεραιότητα

Ευελιξία Προϋπολογισμού

Δημιουργούμε Πλήρως Συνδεδεμένα Συστήματα, Ωστε Να Μπορείτε Να Εστιάσετε Στην Επιχείρησή Σας

Οι υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει η ομάδα της iBS διασφαλίζουν ότι το λογισμικό και το υλισμικό σας λειτουργούν με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο, στο νέο περιβάλλον. Μπορούμε να βελτιώσουμε ή να προσαρμόσουμε τη λύση σας, αντιμετωπίζοντας δευτερεύοντα και σημαντικά ζητήματα που ενοχλούν ή παρεμποδίζουν την απόδοση και τη λειτουργικότητα του συστήματός σας. Προληπτικά, με προγραμματισμένες υπηρεσίες συντήρησης, διασφαλίζουμε ότι το σύστημα ή η εφαρμογή σας θα συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας.

Ας Ξεκινησουμε

Υποστήριξη Λογισμικού

Προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου για εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την iBS ή από οποιονδήποτε τρίτο προμηθευτή. Η ομάδα της iBS θα σας βοηθήσει με προβλήματα οποιουδήποτε επιπέδου πολυπλοκότητας – από την παροχή λύσεων και επείγουσες επιδιορθώσεις μέχρι έλεγχο ασφαλείας και βελτιώσεις εφαρμογών.

Υποστήριξη 1ου Επιπέδου

Καθοδήγηση χρήστη, επίλυση τυπικών προβλημάτων, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων συστήματος παρακολούθησης κ.τ.λ.

Υποστήριξη 2ου Επιπέδου

Εξωτερική διαχείρηση εξυπηρετητή, υποστήριξη περιβάλλοντος πληροφορικής, ρύθμιση συστημάτων προληπτικής παρακολούθησης, κ.τ.λ.

Υποστήριξη 3ου Επιπέδου

Επίλυση προβλημάτων πηγαίου κώδικα, βελτιστοποίηση κώδικα εφαρμογής, υλοποίηση νέων λειτουργιών, κ.τ.λ.

Παρακολούθηση Συστήματος

Εικοσιτετράωρη παρακολούθηση των βασικών εφαρμογών σας, του υλισμικού και της συνολικής απόδοσης του συστήματος για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του. Η ομάδα υποστήριξης ειδοποιείται αμέσως όταν το σύστημά σας ξεπεράσει τα καθορισμένα όρια για να αποφύγει την πτώση του εξυπηρετητή σας, την υπέρβαση χωρητικότητας της μνήμης ή έναν σταθμό εργασίας που υπερφορτώνεται συνεχώς.

Διαχείριση Συστήματος
Αποθήκευση Δεδομένων
  • Παρακολούθηση και διαχείριση βάσεων δεδομένων
  • Αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής αποθηκευτικού χώρου
Εφαρμογές
  • Ανάπτυξη
  • Συντήρηση
  • Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των εφαρμογών

Δίκτυο & Συνδεσιμότητα

Ευφυείς λύσεις για την ενοποίηση τεχνικών υπηρεσιών για υπολογιστές, εξυπηρετητές, δρομολογητές, εκτυπωτές, για κάθε είδους συστήματος πληροφορικής. Είτε χρησιμοποιείτε υπολογιστή, είτε tablet ή και κινητό τηλέφωνο, εξασφαλίζουμε συνεχή σύνδεση με τον εξυπηρετητή της εταιρείας σας, ώστε να δουλεύετε απρόσκοπτα σε όλες τις πλατφόρμες.

Τοπικά Δίκυα

Ενσωμάτωση, συντήρηση και ασφάλεια των Τοπικών Δικτύων

Τοίχος Προστασίας

Ενσωμάτωση και συντήρηση τείχους προστασίας

Επιτραπέζιοι Υπολογιστές

Διαμόρφωση επιτραπέζιων υπολογιστών, εκτυπωτών και κινητών συσκευών

Υποστήριξη Εξυπηρετητή και Σταθμών Εργασίας

Ιδανικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν τεχνική κάλυψη υψηλής προτεραιότητας χωρίς καθυστέρηση στην καθημερινή τους εργασία. Μια υπηρεσία Out Source βασισμένη στις απαιτήσεις σας:

Μηνιαία Συντήρηση Εξυπηρετητή

Επαγγελματική Τηλεφωνική Υποστήριξη

Αντιμετώπιση Προβλημάτων και Επιδιόρθωση Υλισμικού

Υποστήριξη Πελατών Υψηλής Προτεραιότητας

Τομείς Εξειδίκευσης

Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής της iBS έχουν εξειδικευτεί σε πολλούς κλάδους:

Ναυτιλία

Υγειονομική Περίθαλψη

Λιανικό Εμπόριο

Βιομηχανίες

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Μεταφορικές

Αθλητισμός

Εφοδιασμός